Salgsbetingelser

Vilkår og betingelser

www.docgarden.it

Disse vilkår regulerer:

 • din brug af denne hjemmeside e
 • enhver anden aftale eller juridisk forhold med ejeren

på en forpligtende måde. Udtryk med store bogstaver er defineret i det relevante afsnit af dette dokument.

Brugeren opfordres til at læse dette dokument omhyggeligt.

Den ansvarlige for denne hjemmeside er:

P&G Distribution Srl

Via del Crocifisso, 39 - 47923 Rimini (RN)

Momsnummer: 04409620400

Ejerens e-mailadresse: info@docgarden.it

AT VIDE

Fortrydelsesretten gælder kun for europæiske forbrugere.

Bemærk venligst, at visse bestemmelser i disse vilkår muligvis kun gælder for visse kategorier af brugere. Især kan nogle bestemmelser kun gælde for forbrugere eller kun for brugere, der ikke optræder som forbrugere. Sådanne begrænsninger er altid eksplicit nævnt i hver berørt klausul. I tilfælde af manglende omtale gælder klausulerne for alle brugere.

VILKÅR FOR BRUG

Medmindre andet er angivet, har betingelserne for brug af denne hjemmeside, der er angivet i dette afsnit, generel gyldighed.

Yderligere betingelser for brug eller adgang gældende i særlige situationer er udtrykkeligt angivet i dette dokument.

Ved at bruge denne hjemmeside erklærer brugeren at opfylde følgende krav:

 • Der er ingen begrænsninger i forhold til brugere med hensyn til, om de er forbrugere eller professionelle brugere;

Registrering

For at bruge tjenesten kan brugeren åbne en konto ved at angive alle de data og oplysninger, der anmodes om på en fuldstændig og sandfærdig måde.
Du kan bruge tjenesten selv uden at registrere eller oprette en konto. I dette tilfælde er visse funktioner dog muligvis ikke tilgængelige.

Det er Brugernes ansvar at opbevare deres adgangsoplysninger på en sikker måde og at bevare deres fortrolighed. Til dette formål skal brugerne vælge en adgangskode, der svarer til det højeste sikkerhedsniveau, der er tilgængeligt på denne hjemmeside.

Ved at oprette en konto accepterer brugeren at være fuldt ansvarlig for enhver aktivitet, der udføres med hans adgangsoplysninger.
Brugere er forpligtet til at informere ejeren øjeblikkeligt og utvetydigt ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i dette dokument, hvis de mener, at deres personlige oplysninger, såsom for eksempel brugerkontoen, adgangsoplysninger eller personlige data, er blevet krænket, ulovligt afsløret eller trukket fra.

Registreringskrav

Registreringen af ​​en brugerkonto på denne hjemmeside er underlagt nedenstående betingelser. Ved at oprette en konto bekræfter Brugeren, at de opfylder disse betingelser.

 • Det er ikke tilladt at åbne konti via bots eller andre automatiserede midler.

Kontolukning

Brugeren kan til enhver tid frit lukke sin konto og ophøre med at bruge tjenesten

ved at kontakte den dataansvarlige på adresserne i dette dokument.

Kontosuspendering og sletning

Ejeren forbeholder sig retten til at suspendere eller annullere en brugers konto til enhver tid efter eget skøn og uden varsel, hvis den finder det upassende, stødende eller i modstrid med disse vilkår.

Suspension eller annullering af kontoen giver ikke brugeren ret til kompensation, tilbagebetaling eller godtgørelse.

Suspension eller annullering af en konto af årsager, der kan tilskrives brugeren, fritager ikke brugeren for at betale eventuelle gældende gebyrer eller priser.

Indhold på denne hjemmeside

Medmindre andet er angivet eller klart genkendeligt, ejes eller leveres alt indhold tilgængeligt på denne hjemmeside af ejeren eller dennes licensgivere.

Ejeren tager den største omhu for at sikre, at indholdet, der er tilgængeligt på denne hjemmeside, ikke overtræder gældende lovgivning eller tredjeparters rettigheder. Dette resultat er dog ikke altid muligt.
I sådanne tilfælde, uden at det berører lovligt udøvede rettigheder og krav, anmodes brugerne om at rette de relative klager til de adresser, der er angivet i dette dokument.

Rettigheder til indholdet af denne hjemmeside

Ejeren besidder og forbeholder sig udtrykkeligt alle intellektuelle ejendomsrettigheder til det førnævnte indhold.

Brugere er ikke autoriseret til at bruge indholdet på nogen måde, som ikke er nødvendig eller implicit i den korrekte brug af tjenesten.

Især, men uden undtagelser, er det forbudt for brugere at kopiere, downloade, dele ud over nedenstående grænser, ændre, oversætte, behandle, udgive, transmittere, sælge, underlicensere, transformere, overføre/overdrage til tredjeparter eller skabe afledte værker fra indholdet tilgængeligt på denne hjemmeside, for at tillade tredjeparter at udføre sådanne aktiviteter gennem din brugerkonto eller enhed, selv uden din viden.

Hvor det udtrykkeligt er angivet på denne hjemmeside, er brugeren autoriseret til at downloade, kopiere og/eller dele visse indhold, der er tilgængeligt på denne hjemmeside udelukkende til personlige og ikke-kommercielle formål og på betingelse af, at tilskrivelsen af ​​forfatterskabet til værket overholdes, samt angivelse af enhver anden relevant omstændighed, anmodet af den dataansvarlige.

De begrænsninger og udelukkelser, der er fastsat i lovgivningen om ophavsret, forbliver uændrede.

Adgang til eksterne ressourcer

Gennem denne hjemmeside kan brugere have adgang til ressourcer leveret af tredjeparter. Brugere anerkender og accepterer, at ejeren ikke har kontrol over disse ressourcer og derfor ikke er ansvarlig for deres indhold og tilgængelighed.

De betingelser, der gælder for de ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter, herunder dem, der gælder for enhver tildeling af rettigheder til indhold, bestemmes af tredjeparterne selv og reguleres i de relative vilkår og betingelser eller, hvis de ikke er til stede, ved lov.

Tilladt brug

Denne hjemmeside og tjenesten må kun bruges til de formål, som de tilbydes til, i overensstemmelse med disse vilkår og gældende lov.

Det er udelukkende brugerens ansvar at sikre, at brugen af ​​denne hjemmeside og/eller tjenesten ikke overtræder nogen lov, regulering eller tredjepartsrettigheder.

Derfor forbeholder ejeren sig retten til at træffe enhver passende foranstaltning for at beskytte sine legitime interesser, og især at nægte brugeren adgang til denne hjemmeside eller til tjenesten, opsige kontrakter, opsige enhver kritisabel aktivitet, der udføres gennem denne hjemmeside eller tjenesten. til de kompetente myndigheder – s. f.eks. den retslige eller administrative myndighed – når som helst brugeren sætter på plads, eller der er mistanke om, at han sætter på plads:

 • overtrædelser af love, regler og/eller vilkårene;
 • krænkelse af tredjeparts rettigheder;
 • handlinger, der i væsentlig grad kan skade den dataansvarliges legitime interesser;
 • lovovertrædelser til ejeren eller en tredjepart.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

Betalte produkter

Nogle af de produkter, der tilbydes på denne hjemmeside som en del af tjenesten, er betalt.

Priserne, varigheden og betingelserne for salg af sådanne produkter er beskrevet nedenfor og i de respektive sektioner af denne hjemmeside.

Produkt beskrivelse

Priser, beskrivelser og tilgængelighed af produkterne er specificeret i de respektive sektioner af denne hjemmeside og kan ændres uden varsel.

Selvom produkterne på denne hjemmeside præsenteres så nøjagtigt som teknisk muligt, er repræsentationen på denne hjemmeside på nogen måde (inklusive, alt efter tilfældet, grafik, billeder, farver, lyde) kun beregnet til reference og indebærer ikke nogen garanti mht. egenskaberne ved det købte produkt.

Det valgte produkts egenskaber vil blive specificeret under købsproceduren.

Købsprocedure

Hver fase, fra valg af produkt til afgivelse af ordre, er en del af købsproceduren.

Købsproceduren omfatter følgende trin:

 • Brugere anmodes om at vælge det ønskede produkt og bekræfte deres købsvalg.
 • Efter at have kontrolleret de oplysninger, der er synlige i købsvalget, kan brugere afgive ordren ved at indsende den.

Sender ordren

Afgivelse af din ordre indebærer følgende:

 • Brugerens afsendelse af ordren bestemmer indgåelsen af ​​kontrakten og får brugeren til at betale prisen, skatter og eventuelle ekstra gebyrer og udgifter, som angivet på ordresiden.
 • I tilfælde af at det købte produkt kræver et aktivt bidrag fra brugeren, såsom levering af information eller persondata, specifikationer eller særlige anmodninger, udgør videresendelsen af ​​ordren også brugerens forpligtelse til at samarbejde med konsekvens.
 • Når ordren er afgivet, vil brugerne få tilsendt en bekræftelse på modtagelsen af ​​ordren.

Alle meddelelser vedrørende købsproceduren beskrevet ovenfor vil blive sendt til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst til dette formål.

Priser

Under købsproceduren og før afgivelse af ordren, bliver brugerne behørigt informeret om alle provisioner, skatter og omkostninger (inklusive eventuelle forsendelsesomkostninger), der vil blive opkrævet hos dem.

Priserne på denne hjemmeside inkluderer alle gældende gebyrer, skatter og omkostninger.

Kampagner og rabatter

Ejeren kan tilbyde rabatter eller særlige kampagner for køb af produkterne. Sådanne kampagner eller rabatter er altid underlagt de krav og vilkår og betingelser, der er angivet i det relevante afsnit på denne hjemmeside.

Kampagner og tilbud gives altid efter Ejerens eget skøn.

Gentagne eller periodiske kampagner eller rabatter udgør ikke noget krav eller ret, som kan håndhæves af Brugere i fremtiden.

Afhængigt af sagen gælder rabatter og kampagner i en vis periode eller så længe lager haves. Medmindre andet er angivet, refererer tidsbegrænsningerne for kampagner og rabatter til tidszonen på den dataansvarliges kontor, som angivet i kontaktoplysningerne i dette dokument

.

Kuponer

Kampagner og rabatter kan tilbydes i form af kuponer.

I tilfælde af overtrædelse af de betingelser, der gælder for kuponerne, kan indehaveren lovligt nægte at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage passende retsskridt for at beskytte sine rettigheder og interesser.

Eventuelle yderligere eller divergerende bestemmelser gældende for brugen af ​​kuponerne angivet på den relevante informationsside eller på selve kuponen har forrang i alle tilfælde, uanset nedenstående bestemmelser.

Medmindre andet er angivet, gælder følgende regler for brugen af ​​vouchers:

 • Hver voucher er kun gyldig, når den bruges på den måde og inden for det tidsrum, der er angivet på hjemmesiden og/eller på voucheren;
 • Kuponen kan kun indløses fuldt ud på købstidspunktet - delvis brug er ikke tilladt;
 • Medmindre andet er angivet, kan engangskuponer kun indløses én gang pr. køb og kan derfor kun indløses én gang, selv i tilfælde af afbetalingskøb;
 • Kuponer er ikke kumulative;
 • Værdibeviset skal bruges inden for den angivne gyldighedsperiode. Når fristen er udløbet, vil værdibeviset automatisk blive annulleret. Enhver mulighed for at gøre krav på rettigheder, herunder tilbagebetaling af værdien af ​​voucheren, er udelukket;
 • Brugeren har ingen ret til nogen kredit/refusion/kompensation i tilfælde af, at der er en forskel mellem værdien af ​​kuponen og den indløste værdi;
 • Kuponen er kun beregnet til ikke-kommerciel brug. Reproduktion, forfalskning og markedsføring af voucheren er strengt forbudt, ligesom enhver ulovlig aktivitet forbundet med køb og/eller brug af voucheren.

Betalingsmidler

Detaljerne vedrørende det accepterede betalingsmiddel er fremhævet under købsproceduren.

Nogle betalingsmidler er knyttet til yderligere betingelser eller medfører ekstra omkostninger. Detaljerede oplysninger er givet i den relevante sektion af denne hjemmeside.

Betalingsmetoderne, der er markeret som sådanne, administreres direkte af ejeren. Ejeren indsamler og opbevarer de data, der er nødvendige for håndtering af betalinger og til opfyldelse af relaterede juridiske forpligtelser. For at modtage yderligere information om behandlingen af ​​personoplysninger og de relaterede rettigheder kan brugeren henvise til denne hjemmesides privatlivspolitik.

Eventuelle andre betalingsmetoder leveres uafhængigt af tredjepartstjenester. I disse tilfælde indsamler denne hjemmeside ingen betalingsoplysninger - såsom kreditkortoplysninger - men modtager en meddelelse fra den relevante tredjepartsudbyder, når betalingen er gennemført.

I tilfælde af at betalingen foretaget med en af ​​de tilgængelige midler mislykkes eller afvises af betalingstjenesteudbyderen, er Indehaveren ikke forpligtet til at udføre ordren. Eventuelle omkostninger eller kommissioner, der hidrører fra den mislykkede eller afviste betaling, debiteres Brugeren.

Ratebetaling

Købsprisen kan betales i tre rater, i de vilkår, der er angivet på denne hjemmeside eller på anden måde kommunikeret af ejeren.
Visse produkter kan være udelukket fra denne betalingsmetode.
I tilfælde af at Brugeren kun misligholder én af betalingsterminerne, vil hele det skyldige beløb forfalde til betaling med det samme.

Godkendelse til fremtidige betalinger via PayPal

I tilfælde af at brugeren godkender PayPal-funktionen, der tillader fremtidige køb, gemmer denne hjemmeside en identifikationskode, der er knyttet til brugerens PayPal-konto. På denne måde vil denne hjemmeside automatisk kunne behandle betalinger for fremtidige køb eller for betaling af periodiske rater fra et tidligere køb.

Godkendelsen kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ejeren eller ved at ændre PayPals personlige indstillinger.

Ejendomsforbehold

Indtil betaling af den fulde købspris er modtaget af ejeren, erhverver brugeren ikke ejendomsretten til de bestilte produkter.

Levering

Levering sker til den af ​​brugeren angivne adresse og på den måde, der er angivet i ordreoversigten.

Ved levering skal brugere kontrollere indholdet af pakken og omgående rapportere eventuelle uregelmæssigheder til de adresser, der er angivet i dette dokument eller som beskrevet i følgesedlen. Brugere kan nægte at acceptere pakken, hvis den er synligt beskadiget.

Levering kan finde sted i følgende lande eller territorier: Italien.

Leveringstider er angivet på denne hjemmeside eller under købsproceduren.

Leveringsfejl

Ejeren er ikke ansvarlig på nogen måde for leveringsfejl, der stammer fra unøjagtigheder eller udeladelser begået af brugeren ved gennemførelsen af ​​købsordren, ej heller for skader eller forsinkelser, der opstår efter levering til kureren, hvis denne er udpeget af kureren.' Bruger.

I tilfælde af at varerne ikke bliver leveret eller afhentet på tidspunktet eller inden for den fastsatte frist, vil de blive returneret til Ejeren, som vil kontakte Brugeren for at planlægge et andet leveringsforsøg eller aftale yderligere foranstaltninger.

Medmindre andet er angivet, vil hvert leveringsforsøg, der starter fra den anden, blive debiteret brugeren.

Brugerrettigheder

Fortrydelsesret

Medmindre der gælder en undtagelse, kan brugeren have ret til at fortryde kontrakten inden for nedenstående periode (normalt 14 dage) uanset årsag og uden begrundelse. Brugeren kan finde yderligere information om fortrydelsesretten i dette afsnit.

Hvem har fortrydelsesret

Medmindre en af ​​de undtagelser, der er anført nedenfor, gælder, har brugere, der handler som europæiske forbrugere, lovlig ret til at fortryde kontrakter indgået online (fjernkontrakter) inden for den periode, der er angivet nedenfor, uanset årsag og uden behov for begrundelse.

Brugere, der ikke opfylder disse krav, nyder ikke de rettigheder, der er beskrevet i dette afsnit.

Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal Brugeren sende Ejeren en utvetydig meddelelse om sin hensigt om at fortryde kontrakten.

Til dette formål kan brugeren bruge standardfortrydelsesformularen, der findes i definitionsafsnittet i dette dokument. Brugeren kan dog frit udtrykke sin hensigt om at fortryde kontrakten i enhver anden passende form. For at respektere den frist, inden for hvilken retten skal udøves, skal Brugeren sende fortrydelseserklæringen, inden fortrydelsesfristen udløber.

Hvornår udløber fortrydelsesfristen?

 • Ved køb af varer udløber fortrydelsesfristen efter 14 dage fra den dag, hvor Brugeren eller en tredjemand - udpeget af denne og anden end kureren - tager varerne i besiddelse.
 • Ved køb af flere varer bestilt samlet , men leveret separat eller ved køb af en enkelt vare, der består af forskellige partier eller styk leveret separat, udløber fortrydelsesfristen efter 14 dage fra den dag, hvor Brugeren eller en tredjepart - fra disse udpegede og andre end kureren – tager det sidste af varerne, partierne eller stykkerne i besiddelse.

Virkninger af tilbagetrækning

Ejeren refunderer alle modtagne betalinger, herunder, hvis de er foretaget, dem, der vedrører leveringsomkostninger, til Brugere, som har udøvet fortrydelsesretten korrekt.

De højere omkostninger, der følger af valget af en bestemt leveringsmetode, der ikke er den billigste standardlevering, der tilbydes af Ejeren, vil dog forblive Brugerens ansvar.

Tilbagebetalingen sker uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra den dag, hvor Ejeren blev informeret om Brugerens beslutning om at fortryde kontrakten. Medmindre andet er aftalt med brugeren, foretages tilbagebetalingen ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som blev brugt til den indledende transaktion. Brugeren skal ikke afholde omkostninger som følge af tilbagetrækningen.

… om kontrakter om køb af materielle goder

Medmindre ejeren har tilbudt at afhente varerne, er brugeren forpligtet til at returnere dem til ejeren eller til en anden person, som denne har bemyndiget til at modtage dem uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden 14 dage fra den dag, hvor han meddelte sin hensigt til at trække sig fra kontrakten.

Fristen er overholdt, hvis leveringen af ​​varerne til kureren eller anden autoriseret person sker inden udløbet af den ovenfor beskrevne 14-dages frist. Tilbagebetalingen kan tilbageholdes, indtil varerne er modtaget, eller indtil Brugeren har fremlagt bevis for at have returneret dem.

Brugeren er ansvarlig for faldet i værdien af ​​varerne som følge af en anden brug af varerne end det, der er nødvendigt for at fastslå deres art, egenskaber og funktion.

Returforsendelsesomkostningerne opkræves af Brugeren .

Juridisk garanti for produktets overensstemmelse

I henhold til europæisk lovgivning garanterer sælgeren overensstemmelsen af ​​de solgte varer i en periode på minimum 2 år fra levering. Derfor er sælger forpligtet til at sikre, at de købte varer har den lovede eller rimeligt forudsigelige kvalitet, funktionalitet eller egenskaber i mindst to år fra leveringstidspunktet til køber.

Hvis brugere optræder som europæiske forbrugere, gælder den juridiske garanti for varernes overensstemmelse for de artikler, der er tilgængelige på denne hjemmeside i overensstemmelse med lovene i det land, hvor de normalt bor.

De nationale love i det pågældende land kan give sådanne brugere bredere rettigheder.

Forbrugere, der ikke optræder som europæiske forbrugere, kan have ret til en overensstemmelsesgaranti i henhold til lovgivningen i det land, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.

Ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

Fælles bestemmelser

Ingen underforstået dispensation

Ejerens undladelse af at udøve juridiske rettigheder eller krav, der stammer fra disse vilkår, udgør ikke et afkald på samme. Intet afkald kan anses for endeligt i forhold til en bestemt rettighed eller til nogen anden rettighed.

Serviceafbrydelse

For at garantere det bedst mulige serviceniveau forbeholder Ejeren sig ret til at afbryde Tjenesten til vedligeholdelsesformål, systemopdateringer eller for enhver anden ændring, idet der gives passende meddelelse til Brugerne.

Inden for lovens grænser forbeholder ejeren sig retten til at suspendere eller fuldstændigt afslutte tjenesten. I tilfælde af ophør af Tjenesten vil Ejeren sikre, at Brugere kan udtrække deres Personlige Data og oplysninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Ydermere er tjenesten muligvis ikke tilgængelig af årsager, der ligger uden for Ejerens rimelige kontrol, såsom force majeure (f.eks. strejker, infrastrukturfejl, strømafbrydelser osv.).

Videresalg af tjenesten

Brugere er ikke autoriseret til at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte denne hjemmeside eller tjenesten helt eller delvist uden ejerens forudgående skriftlige samtykke, udtrykt direkte eller gennem et lovligt videresalgsprogram.

Fortrolighedspolitik

Oplysninger om behandlingen af ​​personoplysninger er indeholdt i fortrolighedspolitikken på denne hjemmeside.

Intellektuel ejendom

Uden at det berører eventuelle mere specifikke bestemmelser indeholdt i vilkårene, ejes de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, såsom ophavsrettigheder, varemærker, patenter og modeller relateret til denne hjemmeside udelukkende af ejeren eller dennes licensgivere og er beskyttet i henhold til international lovgivning og gældende traktater. til intellektuel ejendom.

Alle varemærker - verbale eller figurative - og ethvert andet karakteristisk tegn, firma, servicemærke, illustration, billede eller logo, der vises i forbindelse med denne hjemmeside, er og forbliver den eksklusive ejendom tilhørende ejeren eller dennes licensgivere og er beskyttet i henhold til internationale love og traktater, der gælder for intellektuel ejendomsret.

Ændringer af vilkår

Ejeren forbeholder sig retten til at ændre vilkårene til enhver tid. I dette tilfælde vil Ejeren give passende meddelelse om ændringerne til Brugerne.

Ændringerne vil kun påvirke forholdet til Brugeren i fremtiden.

Din fortsatte brug af tjenesten udgør din accept af de opdaterede vilkår. Hvis Brugeren ikke ønsker at acceptere ændringerne, skal han stoppe med at bruge Tjenesten. Manglende accept af de opdaterede vilkår kan medføre, at hver af parterne er berettiget til at trække sig ud af aftalen.

Den tidligere gældende version fortsætter med at styre forholdet, indtil det accepteres af brugeren. Denne version kan rekvireres hos ejeren.

Hvis det kræves af gældende lov, vil Ejeren angive den dato, hvorpå ændringerne af Vilkårene træder i kraft.

Overdragelse af kontrakten

Ejeren forbeholder sig retten til at overføre, tildele, disponere over, forny eller indgå kontrakt med individuelle eller alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår under hensyntagen til brugernes legitime interesser.

Bestemmelserne vedrørende ændring af disse vilkår gælder.

Brugeren er ikke autoriseret til at overdrage eller overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene uden skriftligt samtykke fra Ejeren.

Kontaktpersoner

Al kommunikation vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside skal sendes til de adresser, der er angivet i dette dokument.

Beskyttelsesklausul

Skulle nogen af ​​bestemmelserne i disse vilkår være eller blive ugyldige eller ineffektive i henhold til gældende lov, medfører denne bestemmelses ugyldighed eller ineffektivitet ikke ineffektivitet af de resterende bestemmelser, som derfor forbliver gyldige og effektive.

Gældende lov

Betingelserne er underlagt loven på det sted, hvor ejeren er etableret, som angivet i det relevante afsnit af dette dokument uanset konfliktregler.

Undtagelse for europæiske forbrugere

Men uanset ovenstående, hvis brugeren optræder som en europæisk forbruger og har sit sædvanlige opholdssted i et land, hvis lovgivning giver et højere niveau af forbrugerbeskyttelse, gælder dette højere beskyttelsesniveau.

Jurisdiktion

Den eksklusive jurisdiktion til at behandle enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med vilkårene, ligger hos den retslige myndighed i følgende land:

Court of Rimini, Viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 11, 47923 Rimini (RN)

Konfliktløsning

Mindelig bilæggelse af tvister

Brugere kan rapportere eventuelle tvister til ejeren, som vil forsøge at løse dem i mindelighed.

Mens brugernes ret til at tage retslige skridt forbliver upåvirket, bedes brugerne i tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside eller tjenesten kontakte ejeren på kontaktoplysningerne angivet i dette dokument.

Brugeren kan rette en klage til ejerens e-mailadresse angivet i dette dokument, herunder en kort beskrivelse og, hvis det er relevant, detaljer om den pågældende ordre, køb eller konto.

Den dataansvarlige behandler anmodningen uden unødig forsinkelse og inden for 21 dage efter modtagelsen.

Platform til løsning af forbrugertvister

Europa-Kommissionen har indført en online alternativ tvistbilæggelsesplatform, der letter bilæggelse af tvister vedrørende og opstået af online salgs- og serviceaftaler udenretslig.

Derfor kan enhver europæisk forbruger bruge denne platform til at løse enhver tvist, der opstår fra kontrakter indgået online. Platformen er tilgængelig her .

Definitioner og juridiske referencer

Denne hjemmeside (eller denne applikation)

Den struktur, der tillader levering af Tjenesten.

Aftale

Ethvert juridisk bindende eller kontraktligt forhold mellem ejeren og brugeren, der er underlagt vilkårene.

Kommerciel bruger

Enhver bruger, der ikke opfylder definitionen af ​​forbruger.

godt

Enhver digital eller papirkode eller voucher, der giver brugeren mulighed for at købe produktet til en nedsat pris.

Europæisk (eller Europa)

Definerer en bruger, der fysisk er til stede eller har sit registrerede kontor i EU, uanset nationalitet.

Modelfortrydelsesformular

Adresseret til:

P&G Distribution Srl Via del Crocifisso, 39 - 47923 - Rimini (RN) - momsnummer: 04409620400
info@docgarden.it

Jeg/vi meddeler hermed tilbagetrækningen fra min/vores salgskontrakt af følgende varer/ydelser:

________________________________________ (indsæt her en beskrivelse af de varer/ydelser, som du har til hensigt at fortryde)

 • Bestilt den: ____________________________________________ (indsæt dato)
 • Modtaget den: ______________________________________________________ (indsæt dato)
 • Navn på forbruger(e):______________________________________________________
 • Forbrugerens/forbrugernes adresse:______________________________________________________
 • Dato: ____________________________________________

(skriv kun under, hvis denne formular meddeles i papirversion)

Ejer (eller vi)

Angiver den fysiske eller juridiske person, der leverer denne hjemmeside og/eller tilbyder tjenesten til brugere.

Produkt

En vare eller en tjeneste, der kan købes via denne hjemmeside, såsom for eksempel en fysisk vare, digitale filer, software, bookingtjenester mv.

Salget af et produkt kan være en del af tjenesten som defineret ovenfor.

Service

Tjenesten, der tilbydes via denne hjemmeside, som beskrevet i vilkårene og på denne hjemmeside.

Betingelser

Alle de betingelser, der gælder for brugen af ​​denne hjemmeside og/eller for leveringen af ​​Tjenesten som beskrevet i dette dokument samt i ethvert andet dokument eller aftale forbundet med det, i den respektive mest opdaterede version.

Bruger (eller dig)

Betyder enhver fysisk person, der bruger denne hjemmeside.

Forbruger

Enhver fysisk person, der som bruger bruger varer eller tjenesteydelser til personlige formål og i det hele taget handler til formål, der ikke er relateret til hans virksomhed, kommercielle, håndværksmæssige eller professionelle aktivitet.