Returneringer og hævninger

Returneringer og hævninger

Internetsalg af vores produkter er identificeret som fjernaftaler, derfor reguleret i henhold til lovdekret nr. 206/05 (art. fra 50 til 68), som regulerer spørgsmålet om fjernsalg, dvs. kontrakter, der udføres uden for erhvervslokaler. Hvis Kunden er en forbruger (dvs. en fysisk person, der køber varen til formål, der ikke er relateret til hans erhvervsmæssige aktivitet, eller ikke foretager købet ved at angive et momsnummer i bestillingsformularen til Giordanoshop), har han ret til at fortryde fra købskontrakten uanset årsag, uden behov for at give forklaringer og uden nogen form for straf. For at udøve denne ret skal Kunden sende DocGarden en skriftlig meddelelse herom, og inden for 14 dage efter meddelelsen af ​​fortrydelsesretten også sørge for forsendelse af de førnævnte købte varer (spørg sælgeren om returadressen).

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kontrakten, uden at angive grunde, inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra dagen ("i tilfælde af en salgskontrakt: "hvor du eller en tredjepart, bortset fra transportøren og udpeget af dig, får fysisk besiddelse af varerne.").

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en udtrykkelig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) til følgende adresser:

E-mailadresse rma@docgarden.it.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Fortrydelsesretten er underlagt undtagelser og undtagelser reguleret af lovdekret 21/2014

Returtider

Du anmodes om at returnere varerne eller udlevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra den dag, hvor du meddelte os din fortrydelse af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden 14-dages fristen er udløbet.

Virkninger af tilbagetrækning

Hvis du fortryder denne kontrakt, vil du blive refunderet for alle betalinger, du har foretaget til os, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der følger af dit eventuelle valg af en anden type levering end den billigste type standardlevering fra tilbudt os), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Refusionen kan kun tilbageholdes ud over 14 dage, indtil du har bevist, at du har sendt varerne retur, eller indtil vi har modtaget dem, alt efter hvad der indtræffer først.

Disse tilbagebetalinger vil blive foretaget ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder skal du ikke pådrage dig nogen omkostninger som følge af en sådan tilbagebetaling (tilbagebetalingen kan suspenderes indtil modtagelsen af ​​varerne eller indtil forbrugeren viser, at han har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er først).

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering af varerne end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Gældende lov og jurisdiktion:

Disse generelle betingelser og forholdet mellem P&G Distribution srl og forbrugeren er underlagt loven i den italienske republik. Enhver tvist vedrørende, afledt af eller i ethvert tilfælde forbundet med disse almindelige kontraktbetingelser vil blive henvist til domstolens jurisdiktion i tilfælde af, at køberen er en privatperson, der handler til formål, der ikke er relateret til udøvelsen af ​​virksomheden eller dennes erhvervsmæssig virksomhed, er den obligatoriske territoriale jurisdiktion dommeren på forbrugerens bopæl eller bopæl, hvis den er beliggende på statens område.

Forbrugeren med bopæl i Europa er informeret om, at Europa-Kommissionen har oprettet en online platform, som tilbyder et alternativt værktøj til tvistbilæggelse. Dette værktøj kan bruges af den europæiske forbruger til på en ikke-retlig måde at løse enhver tvist i forbindelse med kontrakter om salg af varer og tjenester, der er indgået på nettet og/eller hidrørende fra dem. Derfor, hvis du er en forbruger etableret i Europa, kan du bruge denne platform til at løse enhver tvist, der opstår i forbindelse med den online kontrakt, der er fastsat på dette websted. Den europæiske ODR-platform er tilgængelig på følgende link: https://webgate.ec .europa .eu/odr

Fortrydelsesformular

Adresseret til:

P&G Distribution Srl Via del Crocifisso, 39 - 47923 - Rimini (RN) - momsnummer: 04409620400
info@docgarden.it

Jeg/vi meddeler hermed tilbagetrækningen fra min/vores salgskontrakt af følgende varer/ydelser:

________________________________________ (indsæt her en beskrivelse af de varer/ydelser, som du har til hensigt at fortryde)

Bestilt den: ____________________________________________ (indsæt dato)

Modtaget den: ______________________________________________________ (indsæt dato)

Navn på forbruger(e):______________________________________________________

Forbrugerens/forbrugernes adresse:______________________________________________________

Dato: ____________________________________________

(skriv kun under, hvis denne formular meddeles i papirversion)